dimarts, 3 de març de 2009

BASES DEL CONCURS DE RECEPTES DE VINYALES 2009

I. DENOMINACIÓ I OBJECTIUS.-
El Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia i Publicacions Anoia SL, convoquen el concurs de receptes amb vinyales 2009.
La intenció és difondre la cuina de la comarca, mitjançant l’elaboració de plats de tradició gastronòmica arrelada a la zona per poder-la gaudir públicament i donar difusió de les nostres tradicions culinàries.

II. PARTICIPANTS.-
Podran participar-hi totes les persones afeccionades a la cuina tradicional de la comarca. No importa edat, professió, ofici o origen. La participació ha de ser a títol individual. Al tractar-se d’un concurs amateur, queda expressament prohibida la participació de cuiners professionals.

III. INSCRIPCIONS.-
Qui estigui interessat en participar-hi ha de presentar les receptes en els terminis indicats en aquesta convocatòria a Publicacions Anoia SL, carrer del Retir número 40, a Igualada.
A la sol·licitud es farà constar nom, cognoms, domicili del participant, telèfon i si és el cas, l’adreça electrònica.

IV. CONDICIONS MÍNIMES DE LES RECEPTES.-
Les receptes a confeccionar tindran com a ingredient principal els cargols varietat vinyala.
Una vegada el jurat hagi avaluat les receptes de la setmana, triarà la guanyadora de la setmana i s’entregarà la recepta a diversos establiments de la la comarca de l’Anoia, perquè el públic pugui tastar-los i avaluar-los.
Totes les receptes per escrit rebudes abans del migdia del dimarts seran avaluades pel jurat qui es posarà en contacte amb quatre seleccionats perquè preparin una prova de tast per al dia següent (dimecres) al vespre. El jurat decidirà en aquesta prova de tast la recepta guanyadora de la setmana, que serà entregada a tots els establiments col·laboradors que la serviran durant tota la següent setmana. Els llocs on es podrà tastar i avaluar el plat per part del públic seran indicats a La Veu de l’Anoia en l’exemplar del divendres següent al tast.

V. ELS ESTABLIMENTS PER LA PROVA DE TAST
Cada setmana hi haurà una recepta guanyadora, que es posarà a prova en un seguit d’establiments, que seran anunciats a La Veu de l’Anoia i que han de complir tres condicions:

· Estar associats al Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia
· Abonar 30 € (setmana) a La Veu de l’Anoia per sortir a l’anunci de la llista
· Ser garants de la votació al seu establiment mitjançant la butlleta que se’ls entregarà al respecte i que els clients tindran l’opció de contestar.

VI. CALENDARI.-
El concurs serà obert i es desenvoluparà les setmanes del 16 de març al 19 d’abril. De cada una en sortirà un guanyador, que és el que es posarà a prova als establiments col·laboradors les setmanes 13 (del 23 al 29 de març), la 14 (del 30 de març al 5 d’abril) i la 16 (del 13 al 19 d’abril).
Les tres receptes finalistes seran avaluades pel jurat popular cada setmana i a la final, el pes d’aquests vots serà el cinquanta per cent de la decisió. El 25% correspondrà al jurat del concurs i l’altre 25% correspondrà a les persones convidades per formar part del jurat final.

VII. PREMIS.-
S’estableixen els següents premis:
1r. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia
2n. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia
3r. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia

Totes les receptes que hagin estat considerades i s’hagi fet la prova de tast pel jurat també tindran diploma.

El Jurat qualificarà les receptes puntuant de l’1 al 10 en cadascuna, tenint en compte el següents aspectes,

- El caràcter tradicional de la recepta.
- La dificultat a l’elaboració.
- L’ús d’ingredients propis de la gastronomia anoienca.
- El gust i l’aroma.
- L’originalitat de la recepta.

VIII. EL JURAT.-
El Jurat estarà format per un representant de Publicacions Anoia, un representant del GHiTA, tres representants dels Barons de la Bona Taula, tres representants de “A vore que mingem”, i tres ciutadans afeccionats.
El Jurat qualificarà els plats amb criteris imparcialitat, objectivitat i plena igualtat de tots els participants.
La qualificació final de cada recepta serà el resultat de la mitjana de la que donin tots els membres de jurat assistents.
El Jurat podrà adoptar les decisions que cregui oportunes per al bon desenvolupament del concurs.
La decisió del jurat serà inapel·lable i en cas que procedeixi, podrà deixar desert algun dels premis o crear algun accèssit.

IX. BASE GENERAL.-
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.

I. DENOMINACIÓ I OBJECTIUS.-
El Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia i Publicacions Anoia SL, convoquen el concurs de receptes amb vinyales 2009.
La intenció és difondre la cuina de la comarca, mitjançant l’elaboració de plats de tradició gastronòmica arrelada a la zona per poder-la gaudir públicament i donar difusió de les nostres tradicions culinàries.

II. PARTICIPANTS.-
Podran participar-hi totes les persones afeccionades a la cuina tradicional de la comarca. No importa edat, professió, ofici o origen. La participació ha de ser a títol individual. Al tractar-se d’un concurs amateur, queda expressament prohibida la participació de cuiners professionals.

III. INSCRIPCIONS.-
Qui estigui interessat en participar-hi ha de presentar les receptes en els terminis indicats en aquesta convocatòria a Publicacions Anoia SL, carrer del Retir número 40, a Igualada.
A la sol·licitud es farà constar nom, cognoms, domicili del participant, telèfon i si és el cas, l’adreça electrònica.

IV. CONDICIONS MÍNIMES DE LES RECEPTES.-
Les receptes a confeccionar tindran com a ingredient principal els cargols varietat vinyala.
Una vegada el jurat hagi avaluat les receptes de la setmana, triarà la guanyadora de la setmana i s’entregarà la recepta a diversos establiments de la la comarca de l’Anoia, perquè el públic pugui tastar-los i avaluar-los.
Totes les receptes per escrit rebudes abans del migdia del dimarts seran avaluades pel jurat qui es posarà en contacte amb quatre seleccionats perquè preparin una prova de tast per al dia següent (dimecres) al vespre. El jurat decidirà en aquesta prova de tast la recepta guanyadora de la setmana, que serà entregada a tots els establiments col·laboradors que la serviran durant tota la següent setmana. Els llocs on es podrà tastar i avaluar el plat per part del públic seran indicats a La Veu de l’Anoia en l’exemplar del divendres següent al tast.

V. ELS ESTABLIMENTS PER LA PROVA DE TAST
Cada setmana hi haurà una recepta guanyadora, que es posarà a prova en un seguit d’establiments, que seran anunciats a La Veu de l’Anoia i que han de complir tres condicions:

· Estar associats al Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia
· Abonar 30 € (setmana) a La Veu de l’Anoia per sortir a l’anunci de la llista
· Ser garants de la votació al seu establiment mitjançant la butlleta que se’ls entregarà al respecte i que els clients tindran l’opció de contestar.

VI. CALENDARI.-
El concurs serà obert i es desenvoluparà les setmanes del 16 de març al 19 d’abril. De cada una en sortirà un guanyador, que és el que es posarà a prova als establiments col·laboradors les setmanes 13 (del 23 al 29 de març), la 14 (del 30 de març al 5 d’abril) i la 16 (del 13 al 19 d’abril).
Les tres receptes finalistes seran avaluades pel jurat popular cada setmana i a la final, el pes d’aquests vots serà el cinquanta per cent de la decisió. El 25% correspondrà al jurat del concurs i l’altre 25% correspondrà a les persones convidades per formar part del jurat final.

VII. PREMIS.-
S’estableixen els següents premis:
1r. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia
2n. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia
3r. Trofeu i diploma, i premis relacionats amb l’hostaleria i el turisme de l’Anoia

Totes les receptes que hagin estat considerades i s’hagi fet la prova de tast pel jurat també tindran diploma.

El Jurat qualificarà les receptes puntuant de l’1 al 10 en cadascuna, tenint en compte el següents aspectes,

- El caràcter tradicional de la recepta.
- La dificultat a l’elaboració.
- L’ús d’ingredients propis de la gastronomia anoienca.
- El gust i l’aroma.
- L’originalitat de la recepta.

VIII. EL JURAT.-
El Jurat estarà format per un representant de Publicacions Anoia, un representant del GHiTA, tres representants dels Barons de la Bona Taula, tres representants de “A vore que mingem”, i tres ciutadans afeccionats.
El Jurat qualificarà els plats amb criteris imparcialitat, objectivitat i plena igualtat de tots els participants.
La qualificació final de cada recepta serà el resultat de la mitjana de la que donin tots els membres de jurat assistents.
El Jurat podrà adoptar les decisions que cregui oportunes per al bon desenvolupament del concurs.
La decisió del jurat serà inapel·lable i en cas que procedeixi, podrà deixar desert algun dels premis o crear algun accèssit.

IX. BASE GENERAL.-
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.